Skip to content

meerwaarde voor dier, landschap en maatschappij

Agrarisch ondernemer Suzanne Ruesink uit Aalten en chef-kok Nel Schellekens zijn de grondleggers van een duurzaam en innovatief concept ‘Ode aan de Os’. Het concept richt zich op het verwaarden van stierkalveren die worden geboren op melkveebedrijven. Waar vrouwelijke kalveren worden aangehouden om koe te worden, vertrekken stierkalveren vaak van het bedrijf. Ode aan de Os is een ode aan het stierkalf én een manier om meerwaarde te creëren in de Achterhoek en Liemers.

De vijf ondernemers werken op basis van dit concept aan een uniek project in de Achterhoek en Liemers. De ambitie van deze ondernemers is om zoveel mogelijk stierkalveren uit de Achterhoek en Liemers via dit initiatief tot waarde te brengen. Vijf melkveehouders zijn inmiddels betrokken bij dit initiatief en willen dit gezamenlijk, met inzet van grondeigenaren en vrijwilligers verder uitbouwen. De doelstelling van dit project is de haalbaarheid en opschaling van dit duurzame concept in de praktijk te testen en door te ontwikkelen tot een zelfstandig organisatiemodel met een gezond verdienmodel. Deze toetsing in de praktijk is belangrijk zodat meerdere melkveehouders met dit innovatieve model kunnen gaan werken en zo hun melkveebedrijven verder kunnen verduurzamen.

Stierkalveren beter tot waarde brengen

De ondernemers hebben de basis voor een concept ontwikkeld om stierkalveren beter tot waarde te brengen. In dit concept worden stierkalveren ge-ost. Hierdoor zijn de stieren makkelijker te houden en wordt het vlees uiteindelijk lekkerder en malser. De os wordt in Nederland echter nog nauwelijks gegeten, ook omdat een os voor consumptie minimaal 2 tot 3 jaar oud moet zijn. Uit kostenoverweging krijgt het dier meestal niet de kans om zo oud te worden.

Ode aan de Os: een uniek project

In de Achterhoek en Liemers werken vijf enthousiaste boeren samen aan een uniek project. Met elkaar brengen we een Ode aan de Os. Met Ode aan de Os willen we meer waarde creëren. Niet alleen wordt het stierkalf meer recht gedaan en krijgt hij een waardevoller bestaan, ook willen we juist graslandpercelen gebruiken in de Achterhoek en Liemers die nu niet of nauwelijks worden benut. Dit betreft bijvoorbeeld percelen van (een groeiende groep) particulieren die niet goed weten hoe ze hun grond kunnen benutten en hoe ze deze moeten onderhouden.

Meerwaarde voor dier, landschap en maatschappij

Door de ossen op deze percelen te laten weiden worden deze extensief beheerd. Dit maakt het landschap mooier en komt de biodiversiteit ten goede. Ook wordt in het concept gebruik gemaakt van vrijwilligers die de ossen onderhouden en verzorgen: de ossen-oppassers. Op deze manier wordt betrokkenheid gecreëerd en op een positieve manier bijgedragen aan de gemeenschap in de regio. Kortom, waardevoller boeren in brede zin.

Back To Top