Skip to content

Ode aan de Os welkom

In de Achterhoek en Liemers werken vijf enthousiaste boeren samen aan een uniek project. Met elkaar brengen we een Ode aan de Os.

Met Ode aan de Os willen we meer waarde creëren. Niet alleen wordt het stierkalf meer recht gedaan en krijgt hij een waardevoller bestaan, ook willen we juist graslandpercelen gebruiken in de Achterhoek-Liemers die nu niet of nauwelijks worden benut. Dit betreft bijvoorbeeld percelen van (een groeiende groep) particulieren die niet goed weten hoe ze hun grond kunnen benutten en hoe ze deze moeten onderhouden. Door de ossen op deze percelen te laten weiden worden deze extensief beheerd. Dit maakt het landschap mooier en komt de biodiversiteit ten goede. Ook wordt in het concept gebruik gemaakt van vrijwilligers die de ossen onderhouden en verzorgen: de ossen-oppassers. Op deze manier wordt betrokkenheid gecreëerd en op een positieve manier bijgedragen aan de gemeenschap in de regio. Kortom, waardevoller boeren in brede zin.

Wat gaan we doen?

 De pijlers van deze ode zijn natuurlijk de os, het landschap en de verbinding.

De os

We hebben de basis voor een concept ontwikkeld om stierkalveren meer tot waarde te brengen.
We ossen het stierkalf om het de tijd van leven te geven, maar liefst 1000 dagen. De os heeft een waardig leven.
De ossen-oppasser helpt ons bij het verzorgen van de ossen. Dit is de “hoeder” van de kudde.
De ossen-oppasser helpt ons bij het verzorgen van de ossen. Dit is de “hoeder” van de kudde.
Dat wat de natuur ons geeft gebruiken we maximaal, van kop tot kont. Heerlijk ossenvlees en diverse mooie producten gemaakt van de os.

Het landschap

We voelen ons verbonden met de Achterhoek-Liemers. Hier willen we bouwen aan de toekomst.
Tijdens het leven geeft de os invulling aan de waarden van het Achterhoekse en Liemerse landschap.
De os graast op gronden van particulieren en/of terrein beherende organisaties en zorgt zo voor het onderhoud van het landschap.

De verbinding

We voelen ons verbonden met elkaar en met de mensen om ons heen. Deze verbinding willen we versterken.
De verbinding tussen mensen: boeren, ossen-oppassers, grondeigenaren, lokale ondernemers, burgers en consumenten.
De verbinding tussen de os en de ossen-oppasser.
De verbinding tussen de os en zijn natuurlijke omgeving.
Doet u ook mee?

Voor het realiseren van onze Ode aan de Os zoeken we:

Gronden waar onze ossen op kunnen grazen. Dit kan grond zijn van particulieren, terrein beherende organisaties, stoppende boeren, etc.
Ossen-oppassers. Mensen die van koeien houden en het leuk vinden om, na een korte opleiding, naar de ossen om te zien.

Wilt u ons verder helpen of heeft u vragen, laat het ons weten via info@odeaandeos.nl

Ode aan de Os ossen-oppas
Back To Top